Download CP VUNGTAU HATCHERY 4.0 MOD APK v1.0.11 [] for Android

Name CP VUNGTAU HATCHERY 4.0
Category Tools
Size 16.8MB
Popularity 3751
Publisher Rynan Technologies JSC
Score 6.0
Publish Date 17/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play CP VUNGTAU HATCHERY 4.0 Google Play

Mod Info:

CP VUNGTAU HATCHERY 4.0

CP VUNGTAU HATCHERY 4.0 Game Introduction :

Ứng dụng quản lý bể nuôi tôm, có các chức năng:
– Cấp/rút nước.
– Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, DO, độ mặn,…
– Xem biểu đồ: nhiệt độ, độ ẩm, DO, độ mặn,…
– Điều khiển các thiết bị.
– Xem lịch sử (cấp/rút nước; thao tác trên các thiết bị).
– Thông báo khi vượt ngưỡng thiết lập.

CP VUNGTAU HATCHERY 4.0 Game screenshot :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *